Bildarkiv

Fler och fler passagerare kom till allsångskvällen trots att det regnade ordentligt.

Fler och fler passagerare kom till allsångskvällen trots att det regnade ordentligt.

Fint väder lockar även små barn att paddla i Bysjön!

Fint väder lockar även små barn att paddla i Bysjön!

Två killar som ser fram emot en tur med kanoten på Bysjön.

Två killar som ser fram emot en tur med kanoten på Bysjön.

Båtöverste Sören och guideöverste Gunilla Enander

Båtöverste Sören och guideöverste Gunilla Enander

ÅSSAs representant och Roy Andersson från Brukskultur hade hörsammat vår inbjudan till en gemensam kvällstur med fika i augusti 2014.

ÅSSAs representant och Roy Andersson från Brukskultur hade hörsammat vår inbjudan till en gemensam kvällstur med fika i augusti 2014.

En av Solkanonklubbens äldsta medlemmar bor i Norrköping och ibland kommer hela familjen för att g öra en båttur.

En av Solkanonklubbens äldsta medlemmar bor i Norrköping och ibland kommer hela familjen för att g öra en båttur.

Två passagerare på denna Mors Dag var Inger Wenzel och Gerd Rendlert, även medlemmar i Solkanonklubben.

Två passagerare på denna Mors Dag var Inger Wenzel och Gerd Rendlert, även medlemmar i Solkanonklubben.

Efter gudstjänsten gjorde musikbåten en tur på Bysjön medan passagerarna njöt av kyrkkaffet. Nöjda och glada gick man iland vid Byjsökrogen.

Efter gudstjänsten gjorde musikbåten en tur på Bysjön medan passagerarna njöt av kyrkkaffet. Nöjda och glada gick man iland vid Byjsökrogen.

Kanotöversten Margareta Lindarp hade bakat alla kakor till kyrkkaffet

Kanotöversten Margareta Lindarp hade bakat alla kakor till kyrkkaffet

Guideöverste Gunilla Enander, med i programkommittén, sålde biljetter

Guideöverste Gunilla Enander, med i programkommittén, sålde biljetter till skattjakten

Programkommitténs Margareta Lindarp hälsade alla deltagare välkomna till Skattjakten.

Programkommitténs Margareta Lindarp hälsade alla deltagare välkomna till Skattjakten.