Klubbsida

Solkanonklubben i Åtvidaberg är en ideell och opolitisk förening som bildades 1986.

Klubbens syfte är att tillvarata, återuppliva och vårda värdefulla kulturtraditioner samt att bidra till turismens utveckling i Åtvidaberg.

  • Klubben har ca 200 medlemmar

  • Årsavgiften är 300 kr för familj inkl barn under 18 år och 150 kr  för enskild medlem.

  • Klubben trafikerar Bysjön med musikbåten E/S Vågspelet tisdag-lördag 1/6-31/8 kl 11.30 med avgång från Tornbryggan nedanför Solkanontornet.

  • Åter vid bryggan cirka 12.45 för en kort promenad upp till toppen av Kanonkullen och Solkanontornet där

  • klubben fyrar av middagssalut från världens enda fungerande Solkanon 1/5-31/8, varje dag kl 13.00 .

    Du kan själv få fyra av salut och bli diplomerad solkanonjär. Instruktioner ges av tjänsteförrättande kanonjär.

Salut för speciella tillfällen såsom födelsedagar, bröllop eller företagsbesök med mera kan beställas året runt och den lycklige solkanonjären kan erhålla ett diplom till en rimlig kostnad.

Vill du veta mer?  Vi följer vi alla restriktioner till följd av pandemin.

Ring eller skriv till Solkanonklubben
Bruksgatan 1, 597 30 Åtvidaberg
0120-354 21
kansliet@solkanonklubben.se
 Styrelse:
Ordförande: Lars Rasch, 070-345 55 86
Sekreterare: vakant
Kassör: Nils-Erik Wetterhall, 070-610 33 64
Båt: Sören Enander, 073-999 22 71
Båt: Jan Jarkiewicz, 073-1570668
Torn: Karl-Erik Johnsson, 076-871 33 16
Kanot: Margareta Lindarp, 073-648 50 58
Guide: Gunilla Enander, 073-619 66 75
Redaktör: Lena Källström, 070-269 19 07