Vi kommer att hålla vårt årsmöte utomhus invid bryggan vid Bysjökrogen

På coronasäkert avstånd. Ingen förtäring

Tag med Soltiden nr 1 där årsmöteshandlingarna finns med.

Klä er varmt!

Välkomna!