Från klockan 17.00 turar musikbåten mellan Tornbryggan och Adelsnäsbryggan till Visfestivalen Kom-I-Form till Fredrik Åkrans minne.

Båten går från Tornbryggan till Adelsnäs och tillbaka under hela konserten.

Enkel resa 20 kr/person. Intäkterna tillfaller helt Fredrik Åkrans Minnesfond.