3/6 kl.07.00 Gökotta. Medtag fika och varma kläder.

18/6 kl.10.30 Gudstjänst vid Tornbryggan.

29/6 kl.19.00 Kvälls-quiz Musikfrågesport med Jan Jarkiewicz

6/7 kl.15.00 Gratistur med fika för nyblivna pensionärer.
Sven Remle spelar gitarr och sjunger
Anmälan senast 3/7

13/7 kl.18.00 Gratistur med fika för nyinflyttade i Åtvid.
Anmälan senast 10/7

6/8 kl.10.30 Gudstjänst vid Tornbryggan.

6/8 kl.19.00 Kvällstur med musik.

13/8 kl.19.00 Allsång med Agneta och Helena.

20/8 kl.17.00 Sven Remles sjukhusorkester från Linköping
med Lars Hermansson, sjunger och spelar vid Bysjökrogen.

27/8 kl.18.00 Kvällstur med musik.

31/8 kl.19.00 Kvälls-quiz
Musikfrågesport med Jan Jarkiewicz

Tag gärna med egen förtäring på kvällsturerna.