Medlemstidningen Soltiden

Solkanonklubbens medlemstidning – SOLTIDEN – utkom med sista numret

i december 2022.

Soltiden utgavs med fyra nummer per år och ingick i årsavgiften.

Sedan år 2000 delades nummer 2 ut till alla hushåll i Åtvidabergs kommun.

Vill du veta mer?

Skriv eller ring till
Solkanonklubben
Bruksgatan 1, 597 30 Åtvidaberg
tel 0120-354 21,
e-post kansliet@solkanonklubben.se